Følg oss på facebook:

T.I.A. Norge fikk nytt styre etter årsmøte i 2019.
Styrets sammensetning er:

Leder: Jan Høiback
Nestleder: Ellen Sofie Magnus
 Kasserer: Jørgen Abrahamsen
Sekretær: Hans Petersen,
Styremedlemmer: Arild Andersen
  Halvor Arne Rødli
  Knut Evensen
Varamenn: Jim Andreas Mathisen og Robert Morath Halvorsen

Kopirett © TIA Norge. Alle rettigheter reservert. Webdesign © 2019 Web Norge.