MENY ForsidenResultat av det ekstraordinære årsmøtet 05.08.2012 samt den tidligere MøteinnkallingTreffer
Resultat av det ekstraordinære årsmøtet 05.08.2012 samt den tidligere Møteinnkalling

Resultat fra ekstraordinært årsmøte på Bådstø,
Tretten søndag 05 August 2012

Søndag 05 August 2012 ble det avholdt et ekstraordinært årsmøte for
T.I.A. Norge. På dagsordenen var kun to punkter til behandling.

1. hva gjør vi med T.I.A. Norge?
2 Valg av nytt styre.

Resultat:

12 personer deltok på møtet hvorav en ikke var stemmeberettiget. Punkt en på dagsordenen
var "Hva gjør vi med T.I.A. ?"
Det var enighet om at det kun var to mulige utganger, enten legge ned organisasjonen eller
velge nytt styre og fortsette videre drift.
Det ble stemt over forslagene og det var 100% enighet om at driften skulle opprettholdes
og derfor var det klart for nyvalg.

Resultatet av valg ved det ekstraordinære årsmøtet på Bådstø ser man under her.

 

Det ble også vedtatt at sittende valg komité fortsetter sitt arbeide. Valgkomiteen består av
følgende personer: Harald Ulven fra Nord Trøndelag

Tom Holshagen fra Buskerud
Som styrets representant i valgkomiteen, Odd Heggelund fra Akershus.


Valg av nytt styre under ekstraordinært
årsmøte på Bådstø Gjestegiveri på Tretten
Søndag 05.08.2012
Formann:..........Trond Sørlien cb 667
Nestformann:....Odd Heggelund cb 92
Kasserer:...........Stine Johansen-Solbraa cb 6441
Sekretær:..........Halvor Arne Rødli cb 2516
 

Styremedlemmer:..Per Haukedal cb 6519
Per Lennart Gulliksen cb 6319
Johs Solbraa cb 702
 
Varamenn:..Alf Johan Nilsen cb 6207
Yngve Nagel cb 4599
 
Valgkomite: Harald ulven cb 536
Tom Holshagen cb 6200
I valgkomite som styrets representant
Odd Heggelund cb 92